TH EN

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลโรงงาน

บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด


โรงงานผลิตเหล็กเส้นของบริษัทตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 480,000 ตันต่อปี ใช้วัตถุดิบได้ถึงขนาดหน้าตัด 150 มิลลิเมตร ยาว 12 เมตร ผลิตเหล็กเส้น ตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร บริษัทได้ใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตโดยมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและ มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตจะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2559 และ มอก. 24-2559 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้วยการดำเนินนโยบายคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ที่สำคัญบริษัทยังได้ติดตั้งเครื่อง Gasifier ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันเตา ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

นอกจากนี้บริษัทมีท่าเรือเพื่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัททำให้เกิดความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังให้บริการท่าเรือ และรับจ้างขนส่งแก่บริษัทอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย


บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
47-48 หมู่ 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000