TH EN

News & Events

News & Events

22 กันยายน 2563 เข้าชม 2366 ครั้ง
บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด โรงงานผลิตเหล็กเส้นของบริษัทตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานผลิตเหล็กเส้นของบริษัทตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 480,000 ตัน/ปี ใช้วัตถุดิบได้ถึงขนาดหน้าตัด 150 มิลลิเมตร ยาว 12 เมตร ผลิตเหล็กเส้น ตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร บริษัทได้ใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตโดยมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตจะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2559 และ มอก. 24-2559 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้วยการดำเนินนโยบายคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ที่สำคัญบริษัทยังได้ติดตั้งเครื่อง Gasifier ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันเตา ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

นอกจากนี้บริษัทมีท่าเรือเพื่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทำให้เกิดความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังให้บริการท่าเรือ และรับจ้างขนส่งแก่บริษัทอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย