productlist > productlist >ROUND BARS

ROUND BARS

บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผลิตเหล็กเส้นกลมมาตรฐาน มอก.20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 มม. ถึง 34 มม. ความยาว 10 และ 12 เมตร ชั้นคุณภาพ SR24          
CHEMICAL COMPOSITION
GRADE MAX. PERCENTAGE OF ELEMENT BY WEIGHT
CARBON PHOSPHORUS SULFUR
SR 24 0.280 0.058 0.058


PHYSICAL PROPERTIES
GRADE TENSILE STRENGTH MPa (Kgf/SQ.MM) YIELD STRENGTH MPa (kgf/SQ.mm) % ELONGATION COLD BEND TEST
BENDING ANGLE DIAMETER OF MANDREL
SR 24 385 (39) 235 (24) 21 180 3 เท่า


NOMINAL SIZES AND MASS
SIZE DESIGNATION DIAMETER (mm.)  CROSS SECTION AREA (SQ.mm.) MASS (kg/m)
RB 6 6 28.30 0.222
RB 8 8 50.30 0.395
RB 9 9 63.6 0.499
RB 10 10 78.5 0.616
RB 12 12 113.1 0.888
RB 15 15 176.7 1.387
RB 19 19 283.5 2.226
RB 22 22 380.1 2.984
RB 25 25 490.9 3.853
RB 28 28 615.8 4.834
RB 34 34 907.9 7.127