ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน)PRODUCT


NEWS & EVENTS


UPDEAT 12-12-2560

บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โรงงานผลิตตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดสมุทรสาคร มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 480,000 ตัน/ปี ผลิตเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24 ขนาดตั้งแต่ 6-34 มิลลิเมตร และเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD30, SD40 และ SD40 ขนาดตั้งแต่ 6-40 มิลลิเมตร สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทได้ใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และเน้นการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งคัด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้าอักษรย่อ “จส” และ “JS” จึงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 และ มอก. 24-2548 อีกทั้งด้วยการดำเนินงานนโยบายคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ที่สำคัญบริษัทยังเป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันเตา ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพของสินค้าและการบริการ ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ของบริษัท จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ก้าวต่อไปของบริษัทคือการก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายเหล็กเส้นของประเทศไทย และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป